.ελ domains

Τα .ελ domains έρχονται στις 10/7!

Από τις 10 Ιουλίου στις 11 π.μ. ενεργοποιείται η νέα ελληνική κατάληξη domain .ελ (όχι .el) και μαζί της φέρνει νέες ευκαιρίες για όσους θέλουν να προβληθούν online και να στοχεύσουν το ελληνικό κοινό.

Έτσι πληθαίνουν οι καταλήξεις που σημαίνουν ελληνικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο και το .ελ προστίθεται σαν ακόμα μια επιλογή στις ήδη υπάρχουσες καταλήξεις domain, την οποία αν επιλέξεις για ένα domain με ελληνικούς χαρακτήρες (πχ ηεταιρίαμου.ελ) και τη συνδέσεις με μια ιστοσελίδα στα ελληνικά, θα έχεις εξασφαλίσει την βέλτιστη εμπειρία του χρήστη.

Η διάθεση των .ελ domains θα πραγματοποιηθεί σε 2 στάδια:

1o Στάδιο (10/7 έως 11π.μ. 10/10):

Για τους 3 πρώτους μήνες, μόνο οι ιδιοκτήτες των .gr domains θα μπορούν να κατοχυρώσουν τα αντίστοιχα  (ή *ομόγραφά τους) κατοχυρωμένα domain τους στην κατάληξη .ελ.
Aν έχεις κατοχυρώσει πχ, το tobrandmou.gr, τότε θα έχεις και την αποκλειστικότητα στην ενεργοποίηση του αντίστοιχου tobrandmou.ελ (ή/και τοβρανδμου.ελ) για τους 3 πρώτους μήνες.

Προσοχή:

 • Η κατοχύρωση των αντίστοιχων .ελ domains θα πρέπει να γίνεται στα ίδια στοιχεία ιδιοκτήτη που είναι και τα .gr domains, αλλιώς η διαδικασία κατοχύρωσης δεν θα ολοκληρώνεται.
 • Τα .ελ μπορούν θα μπορούν να ενεργοποιηθούν από τους ιδιοκτήτες τους, μόνο μέσω του ίδιου καταχωρητή και του ίδιου λογαριασμού χρήστη. Αν το domain σου δεν βρίσκεται σε εμάς, μπορείς να μεταφέρεις το domain σου στην DNHOST με 2 κλικ, άμεσα και δωρεάν.

*Ομόγραφα είναι τα domains που έχουν οπτική ομοιότητα αν και περιέχουν διαφορετικούς χαρακτήρες (πχ. mepa.gr και μέρα .gr αν τα δεις με κεφαλαία γράμματα, MEPA.gr). Ένα ομόγραφο .gr domain μπορεί να το κατοχυρώσει μόνο ο ιδιοκτήτης του .gr domain με λατινικούς χαρακτήρες. Πίνακας ομόγραφων χαρακτήρων.

Ειδικές περιπτώσεις για τους 3 πρώτους μήνες :

 • Ομόγραφα domain σε διαφορετικούς ιδιοκτήτες:
  Αν 2 ομόγραφα domain ανήκουν σε 2 διαφορετικούς ιδιοκτήτες, τότε κανένας από τους 2 δεν θα μπορεί να κατοχυρώσει το αντίστοιχο .ελ για τους 3 πρώτους μήνες.
  Αν το πχ tobrandmou.gr είναι κατοχυρωμένο από τον Χ και τοβρανδμου.gr κατοχυρωμένο από τον Ψ, τότε κανείς δεν μπορεί να κατοχυρώσει τα tobrandmou.ελ και τοβρανδμου.ελ
 • Διαφορετικοί ιδιοκτήτες για 2ου (.gr) και 3ου επιπέδου (.edu.gr, com.gr κτλ):
  Προτεραιότητα για το αντίστοιχο .ελ domain ή ομόγραφό του έχει ο ιδιοκτήτης του .gr για τους 3 πρώτους μήνες.
  Αν έχεις πχ το tobrandmou.gr και κάποιος τρίτος έχει το tobrandmou.com.gr, τότε εσύ έχεις προτεραιότητα για τους 3 πρώτους μήνες.
 • Διαθέσιμο το .gr και 2 διαφορετικοί ιδιοκτήτες για τρίτου επιπέδου:
  Εδώ δεν υπάρχει περιορισμός, αν το .gr είναι ελεύθερο, μπορεί οποιοσδήποτε από τους άλλους 2 να κατοχυρώσει το αντίστοιχο .ελ. Φυσικά κατοχύρωσε άμεσα και το .gr για να έχεις και τα δύο!
  Αν πχ το tobrandmou.gr είναι ελεύθερο, εσύ έχεις το tobrandmou.com.gr ενώ κάποιος τρίτος έχει το tobrandmou.net.gr τότε όποιος από τους 2 προλάβει, θα αποκτήσει και το αντίστοιχο .ελ ή το ομόγραφό του.

Για όσα .ελ domains των οποίων το ίδιο .gr domain είναι ελεύθερο, μπορείς να κατοχυρώσεις το .ελ domain άμεσα, χωρίς κανένα περιορισμό για το 1ο τρίμηνο.

2ο Στάδιo (μετά τις 11 π.μ. στις 10/10 ) : 

Μετά τους 3 πρώτους μήνες, όσα .ελ domains δεν είναι κατοχυρωμένα θα είναι ελεύθερα προς κατοχύρωση από οποιονδήποτε, χωρίς τους παραπάνω περιορισμούς. Έτσι όλοι όσοι θα ψάχνουν για ένα domain με ελληνική κατάληξη που να είναι σύντομο, περιγραφικό και σχετικό με την επωνυμία ή την ιδέα τους, θα έχουν στη διάθεσή τους μια νέα κατάληξη domain!

 

Οι σκέψεις μας για το .ελ

Στη σχετική διαβούλευση που είχε προηγηθεί της απόφασης της ΕΕΤΤ για ενεργοποίηση του .ελ, η DNHOST είχε αποστείλει εγγράφως στην ΕΕΤΤ τις επιφυλάξεις (λόγω της ήδη αρκετά χαμηλής υιοθέτησης  των .gr domains με Ελληνικούς χαρακτήρες) και τις προτάσεις μας.

 1. Είναι αυτονόητο πως είναι δύσχρηστο και αποτρεπτικό για τον χρήστη να πρέπει να αλλάξει γλώσσα στο πληκτρολόγιο του για να γράψει ένα domain name που αποτελείται από λατινικούς και ελληνικούς χαρακτήρες:
  [πληκτρολόγηση ονόματος στα ελληνικά] + [αλλαγή γλώσσας πληκτρολογίου στα Αγγλικά] + [πληκτρολόγηση κατάληξης .gr]
  ή:
  [πληκτρολόγηση ονόματος στα λατινικά] + [αλλαγή γλώσσας πληκτρολογίου στα Ελληνικά] + [πληκτρολόγηση κατάληξης .ελ]
 2. Θα θέλαμε να αποκτήσει συγκεκριμένο σκοπό και ευχρηστία η νέα κατάληξη (.ελ), ότι πχ προορίζεται αποκλειστικά για ονόματα με ελληνικούς χαρακτήρες.

Έτσι λοιπόν, πριν την ενεργοποίησή του .ελ προτείναμε την υλοποίηση των παρακάτω αλλαγών:

α) όλα τα domains με ελληνικούς χαρακτήρες, στο εξής να κατοχυρώνονται μόνο υπό την κατάληξη .ελ και να σταματήσει η καταχώρισή τους στο .gr domain.
β) συνεπώς, όσα domains αποτελούνται από λατινικούς χαρακτήρες, να κατοχυρώνονται πλέον μόνο στο .gr domain
γ) τα ήδη κατοχυρωμένα ονόματα .gr με ελληνικούς χαρακτήρες να ενεργοποιηθούν και στο .ελ και σταδιακά (πχ στην επόμενη λήξη τους) να σταματήσουν να λειτουργούν στο .gr

Δυστυχώς η εισήγησή μας δεν έτυχε της αποδοχής της ΕΕΤΤ και η ενεργοποίηση της νέας κατάληξης θα γίνει με το (δυσλειτουργικό κατ’εμάς) πρότυπο λειτουργίας που έχει προβλεφθεί στο νέο κανονισμό.

 

.ελ σε μηχανές αναζήτησης & browsers

O τρόπος με τον οποίο οι πλοηγοί (Firefox, IE, Chrome κτλ) και οι μηχανές αναζήτησης θα αντιμετωπίσουν τα .ελ domains, δεν αναμένουμε να διαφοροποιηθεί από τα υπόλοιπα IDN TLDs και IDN domains, όπως πχ το .бг (bgBulgaria). Το Googlebot λογικά μπορεί να τα ανιχνεύσει και να τα καταχωρίσει χωρίς πρόβλημα, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην αναζήτηση της google. 

Γενικά η Google αντιμετωπίζει την έκδοση Punycode ενός ονόματος host ως ισοδύναμη με την μη κωδικοποιημένη έκδοση, επομένως δεν χρειάζεται να ανακατευθύνετε ή να τις κανονικοποιήσετε ξεχωριστά. Για το υπόλοιπο URL, χρησιμοποιήσετε UTF-8 για τη διαδρομή και τo query-string στη διεύθυνση URL, όταν χρησιμοποιείτε χαρακτήρες που δεν είναι ASCII.
Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το πως η Google χειρίζεται τα Top Level Domains (TLDs).

Προστασία επωνυμίας με κατοχύρωση .ελ domain

Από αύριο λοιπόν, οι ιδιοκτήτες .gr domain μπορούν να προστατεύσουν την επωνυμία τους κατοχυρώνοντας το αντίστοιχο ή ομόγραφο .ελ domain, ακολουθώντας κανονικά την ήδη γνωστή και απλή διαδικασία κατοχύρωσης domain. Μη ξεχνάς ότι τα στοιχεία κατόχου του νέου .ελ σου θα πρέπει να είναι ίδια με του .gr που έχεις ήδη κατοχυρωμένο.

Αν έχεις απορίες θα είναι χαρά μας να σε βοηθήσουμε, απλά άφησε το σχόλιο σου παρακάτω ή επικοινώνησε μαζί μας.

Καλή αρχή λοιπόν για το .ελ domain name!

Author

Είμαι Digital Marketing Manager στην DNHOST και φροντίζω για την προώθηση των υπηρεσιών και την ενημέρωση των πελατών μας για χρήσιμα και ενδιαφέροντα θέματα.

Write A Comment