Πρακτική άσκηση Linux System Administrator

DNHOST is looking for a highly motivated student for internship to join our growing team and contribute to the further improvement of our services! We will provide all the necessary training and education in order to obtain high-demand in the IT industry such as customer service & technical support skills.

Qualifications:

  • Appetite for work & collaboration in a demanding environment
  • Responsibility, consistency and organization
  • Willingness to learn new technologies and work items
  • Must be in their 3rd quarter of their studies.
  • Excellent command of Greek (written & spoken)
  • Proficiency level of English (written & spoken)

Good to know :

  • Apache / NginX, MySQL, DNS, FTP

We offer:

  • Pleasant, easily accessible work environment
  • Continuous training and development opportunities
  • Free coffees and beverages

Location:

Athens, Greece

* Military Obligations must be fulfilled.

Only candidates meeting the requirements of the position will be answered.

Sent us your cv at staff@dnhost.gr

Author

Είμαι Digital Marketing Project Manager στην DNHOST και απολαμβάνω να μοιράζομαι μαζί σου τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο του digital καθώς και άρθρα που θα βοηθήσουν το site και το e-shop σου.

Write A Comment