Μεγαλώνουμε την ομάδα μας και αναζητούμε έναν ταλαντούχο και έμπειρο Front-End Web Developer για πλήρη απασχόληση που θα να αναλάβει την ανάπτυξη νέων εφαρμογών καθώς και τη συντήρηση και βελτίωση των υπαρχόντων.

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ Πληροφορικής, Web Design (ή σχετική σχολή).
 • Τουλάχιστον εμπειρία 3 ετών ως Front-End Developer.
 • Άριστη γνώση της HTML5 (Semantic Elements).
 • Άριστη γνώση CSS3 & Less/Sass.
 • Πολύ καλή γνώση Responsive Design ( Foundation/Boostrap).
 • Πολύ καλή γνώση Javascript & jQuery/Ajax.
 • Δυνατότητα συγγραφής κώδικα και χωρίς την βοήθεια html ( editor, browser & web standards).
 • Βασικές γνώσεις UI/UX design
 • Προσοχή στις λεπτομέρειες και καθαρός κώδικας.
 • Ομαδικό πνεύμα (Επικοινωνία & συνεργασία με άλλα τμήματα της εταιρίας).
 • Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες (γραπτά και προφορικά) στα αγγλικά και τα ελληνικά.
 • Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες (άνδρες υποψήφιοι).

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα: 

 • Βασικές γνώσεις PHP

Προσφέρουμε:

 • Πλήρη, σταθερή απασχόληση, ικανοποιητικές αποδοχές.
 • Ασφαλιστική κάλυψη και νόμιμα επιδόματα.
 • Ευχάριστο εργασιακό open-plan περιβάλλον.
 • Συνεχής εκπαίδευση σε ένα σταθερό και αναπτυσσόμενο περιβάλλον

Στείλε μας το βιογραφικό σου σημείωμα (σε .pdf ή .doc) στο staff@dnhost.gr, αναφέροντας απαραίτητα την ονομασία της θέσης, “Front-End Web Developer”.

Author

Είμαι Digital Marketing Manager στην DNHOST και φροντίζω για την προώθηση των υπηρεσιών και την ενημέρωση των πελατών μας για χρήσιμα και ενδιαφέροντα θέματα.

Γράψε ένα σχόλιο