Μεγαλώνουμε την ομάδα μας και αναζητούμε έναν ταλαντούχο και έμπειρο Front-End Web Developer για πλήρη απασχόληση που θα να αναλάβει την ανάπτυξη νέων εφαρμογών καθώς και τη συντήρηση και βελτίωση των υπαρχόντων.

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ Πληροφορικής, Web Design (ή σχετική σχολή).
 • Τουλάχιστον εμπειρία 3 ετών ως Front-End Developer.
 • Άριστη γνώση της HTML5 (Semantic Elements).
 • Άριστη γνώση CSS3 & Less/Sass.
 • Πολύ καλή γνώση Responsive Design ( Foundation/Boostrap).
 • Πολύ καλή γνώση Javascript & jQuery/Ajax.
 • Δυνατότητα συγγραφής κώδικα και χωρίς την βοήθεια html ( editor, browser & web standards).
 • Βασικές γνώσεις UI/UX design
 • Προσοχή στις λεπτομέρειες και καθαρός κώδικας.
 • Ομαδικό πνεύμα (Επικοινωνία & συνεργασία με άλλα τμήματα της εταιρίας).
 • Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες (γραπτά και προφορικά) στα αγγλικά και τα ελληνικά.
 • Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες (άνδρες υποψήφιοι).

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα: 

 • Βασικές γνώσεις PHP

Προσφέρουμε:

 • Πλήρη, σταθερή απασχόληση, ικανοποιητικές αποδοχές.
 • Ασφαλιστική κάλυψη και νόμιμα επιδόματα.
 • Ευχάριστο εργασιακό open-plan περιβάλλον.
 • Συνεχής εκπαίδευση σε ένα σταθερό και αναπτυσσόμενο περιβάλλον

Στείλε μας το βιογραφικό σου σημείωμα (σε .pdf ή .doc) στο staff@dnhost.gr, αναφέροντας απαραίτητα την ονομασία της θέσης, “Front-End Web Developer”.

Author

Είμαι Digital Marketing Manager στην DNHOST και φροντίζω για την προώθηση των υπηρεσιών και την ενημέρωση των πελατών μας για χρήσιμα και ενδιαφέροντα θέματα.

Write A Comment