Τα σφάλματα του πρωτοκόλλου HTTP (5xx και 4xx) εμφανίζονται όταν υπάρχει πρόβλημα στη φόρτωση μιας ιστοσελίδας και εμφανίζονται σε όλα τα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης (πχ Safari, Internet Explorer, Firefox, Chrome, κλπ).

Τα πιο συχνά σφάλματα σε ιστοσελίδες.

 

Error 500 (Internal Server Error)

Είναι ένας πολύ γενικός κωδικός κατάστασης του HTTP και σημαίνει ότι συνέβη κάποιο σφάλμα στον εξυπηρετητή για το οποίο όμως το πραγματικό αίτιο θα πρέπει να αναζητηθεί από τον διαχειριστή του ιστότοπου ή του server ελέγχοντας τα error logs.

 

Error 502 (Bad Gateway)

Σημαίνει ότι ο server έλαβε μια μη έγκυρη απάντηση ή συνάντησε σφάλμα από έναν άλλο server με τον οποίο προσπάθησε να επικοινωνήσει, προκειμένου να φορτώσει την ιστοσελίδα που του ζητήθηκε ή να συμπληρώσει ένα άλλο αίτημα του προγράμματος περιήγησης του χρήστη. Δηλαδή σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα ανάμεσα σε δύο διαφορετικούς εξυπηρετητές στο Διαδίκτυο που δεν επικοινωνούν σωστά.

 

Error 503 (Service Unavailable)

Σημαίνει ότι ο εξυπηρετητής της ιστοσελίδας δεν είναι διαθέσιμος εκείνη τη στιγμή και οφείλονται συνήθως σε προσωρινή υπερφόρτωση ή κάποια συντήρηση που γίνεται στον server.

 

Error 504 (Gateway Timeout)

Σημαίνει ότι ένας εξυπηρετητής δεν λάβει έγκαιρη απάντηση από έναν άλλο διακομιστή που είχε πρόσβαση, ενώ προσπαθούσε να φορτώσει την ιστοσελίδα ή να συμπληρώσει κάποιο άλλο αίτημα του προγράμματος περιήγησης.

 

 

Error 400 (Bad Request)

Σημαίνει ότι ο εξυπηρετητής (server/διακομιστής) δεν μπορεί να κατανοήσει το αίτημα, δεν μπορούσε να το επεξεργαστεί και αντί να ανοίξει την σελίδα που ζητήσατε δίνει το σφάλμα 400.

 

Error 401 (μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση)

Σημαίνει ότι η σελίδα που προσπαθείτε να δείτε δεν μπορεί να φορτωθεί μέχρι να συνδεθείτε με ένα έγκυρο όνομα χρήστη και ένα κωδικό πρόσβασης. Αν προσπαθήσατε να συνδεθείτε και λάβατε το μήνυμα λάθους 401, αυτό σημαίνει ότι τα στοιχεία εισόδου που δώσατε δεν ήταν τα σωστά (δεν έχετε κάποιο λογαριασμό στην ιστοσελίδα, ή το όνομα χρήστη ή ο κωδικός πρόσβασης σας δεν ήταν σωστός).

 

Error 403 (Forbidden)

Σημαίνει ότι η πρόσβαση στην σελίδα ή στους πόρους που προσπαθείτε να ανοίξετε είναι απαγορευμένη (από το διαχειριστή του server) και έτσι δεν έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα που προσπαθείτε να δείτε.

 

Error 404 (Not Found)

Το 404 Not Found σημαίνει ότι η σελίδα που προσπαθείτε να ανοίξετε δεν μπορεί να βρεθεί στο διακομιστή που την αναζητάτε. Αυτή είναι ο πιο δημοφιλής κωδικός κατάστασης του HTTP που υπάρχει.
Το σφάλμα 404 εμφανίζεται όταν δεν μπορεί να βρεθεί η σελίδα.

 

Error 408 (Request Timeout)

Δηλώνει ότι το αίτημα σας έχει αποσταλεί στην ιστοσελίδα, αλλά ο εξυπηρετητής δεν πρόλαβε να το επεξεργαστεί λόγω καθυστέρησης στην φόρτωση κάποιου στοιχείου της ιστοσελίδας. Δηλαδή η σύνδεση με την ιστοσελίδα πήρε περισσότερο χρόνο από ότι είναι ρυθμισμένος να περιμένει ο server της ιστοσελίδας και έτσι η σύνδεση εξέπνευσε.

 

[via]

Author

Συνιδρυτής της DNHOST, με πάθος για το διαδίκτυο, τη μουσική και τη φύση & συμβάλλει στη δημιουργία και βελτίωση των υπηρεσιών μας!

Write A Comment