Πρόσφατα τέθηκε σε ισχύ από τον ICANN η νέα πολιτική εσωτερικής μεταφοράς domain (New Inter-Registrar Transfer Policy – IRTP) στα gTLDs (.com, .net κτλ) όταν αλλάζει ο ιδιοκτήτης ενός gTLD ή διορθώνονται τα στοιχεία του.

Ο νέος κανονισμός ορίζει ότι κάθε φορά που γίνεται οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία του ιδιοκτήτη (όνομα, επίθετο, επωνυμία, email) ενός gTLD (.com, .net κτλ) στέλνονται email έγκρισης και ενημέρωσης στον παλιό και νέο κάτοχο, για να ολοκληρωθεί επιτυχώς η αλλαγή των στοιχείων κατόχου. Σαν αλλαγή στοιχείων θεωρείται: α) διόρθωση στο ονοματεπώνυμο/επωνυμία ή το email κατόχου, ή β) πλήρης αλλαγή των στοιχείων σε καινούρια (δηλαδή αλλαγή ιδιοκτήτη των domain).

Δίνεται όμως από τον ICANN και η δυνατότητα για μια εναλλακτική μέθοδο ολοκλήρωσης των αλλαγών, την οποία και ακολουθούμε: να γίνεται αυτόματη έγκριση των αλλαγών από την dnhost, η οποία θα λειτουργεί σαν διορισμένος εκπρόσωπος (“Designated Agent”) του πελάτη. Πρακτικά, ο ιδιοκτήτης του domain επιτρέπει στον “Designated Agent” να επιβεβαιώσει αυτόματα για λογαριασμό του τις αλλαγές στα στοιχεία ιδιοκτήτη.

Έτσι, με την αυτόματη έγκριση των αλλαγών προκύπτουν αυτά τα πλεονεκτήματα:

  1. Οι πελάτες μας δεν επιβαρύνονται με επιπλέον ενέργειες (επιβεβαίωση αλλαγών μέσω email).
  2. Το domain δεν κλειδώνει για 60 μέρες μετά από οποιαδήποτε αλλαγή στοιχείων ιδιοκτήτη.

Ας δούμε λοιπόν ένα παράδειγμα αλλαγής στοιχείων κατόχου gTLD. Παραδείγματος χάριν, διορθώνω το όνομα κατόχου, από “Giorgos” σε “George” (ή αλλάζω τελείως το ονοματεπώνυμο και το email επικοινωνίας). Τότε γίνονται τα παρακάτω:

  • Η dnhost εγκρίνει αυτόματα την αλλαγή των στοιχείων.
  • Ο “παλιός”* και ο “νέος”* ιδιοκτήτης λαμβάνουν ενημερωτικό email για την αλλαγή των στοιχείων.

*: Τους λέμε τυπικά έτσι, ακόμα και αν ο ιδιοκτήτης παραμένει ο ίδιος (δηλ. αν απλά διορθώνονται τα στοιχεία του ιδιοκτήτη).

Τόσο απλά! Έτσι κερδίζουμε όλοι χρόνο και εξασφαλίζουμε τη συμμόρφωση με το νέο κανονισμό του ICANN περί αλλαγής στοιχείων κατόχου ενός domain.

Author

Συνιδρυτής της DNHOST, με πάθος για το διαδίκτυο, τη μουσική και τη φύση & συμβάλλει στη δημιουργία και βελτίωση των υπηρεσιών μας!

Write A Comment