Από 1/1/2014 απαιτείται επιβεβαίωση των στοιχείων Κατόχου .com, .net κτλ domains, σε κάθε ένα κατοχύρωση domain ή αλλαγή στοιχείων Κατόχου.

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στο άρθρο αυτό, για να μην απενεργοποιηθεί το .com domain σας!

επιβεβαίωση στοιχείων στα .COM, .NET, .ORG domains

Συνοπτικά, οι αλλαγές στα gTLD domains, από 1-1-2014

Πλέον, σε κάθε Νέα κατοχύρωση domain ή Αλλαγή στοιχείων ιδιοκτήτη χρειάζεται επιβεβαίωση στοιχείων Κατόχου.

Το ίδιο και αν κάποιο υπενθυμιστικό email (για ενημέρωση στοιχείων ή λήξη του domain), επιστρέψει απαράδοτο στο Μητρώο ICANN.

Το Μητρώο στέλνει ένα email στην διεύθυνση email του Κατόχου και ο Κάτοχος έχει 15 ημέρες για να πατήσει στον επιβεβαιωτικό σύνδεσμο (link) που θα βρεί στο email, αλλιώς το domain θα πάψει να λειτουργεί.

Αν το email κατόχου ενός domain δεν ισχύει πλέον, πρέπει να το αλλάξετε άμεσα.
Συνδεθείτε στο περιβάλλον διαχείρισης του domain κι ενημερώστε τα στοιχεία του Κατόχου του.

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για την επιβεβαίωση στοιχείων .COM domains.

 

 

Author

Συνιδρυτής της DNHOST, με πάθος για το διαδίκτυο, τη μουσική και τη φύση & συμβάλλει στη δημιουργία και βελτίωση των υπηρεσιών μας!

Write A Comment