δημοσίευση ισολογισμού στο internet

Η πιο οικονομική λύση για Δημοσίευση Ισολογισμών είναι πλέον η ανάρτηση ισολογισμού στο ίντερνετ, καθώς το κόστος δημοσίευσης στην εφημερίδα είναι μεγάλο. Μέσω του internet είναι πιο εύκολη η δημοσίευση  καθώς και η πρόσβαση από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.

Δημοσίευση Ισολογισμού ΑΕ και ΕΠΕ στο Internet

Σύμφωνα με τον νόμο 4072 ΦΕΚ (Α/86/11-4-2012) η υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών σε οικονομικές και πολιτικές εφημερίδες καταργήθηκε κι έτσι πλέον μπορεί να γίνει ανάρτηση των ισολογισμών ΕΠΕ και ΑΕ εταιριών στην ιστοσελίδα τους.

Οι Α.Ε και Ε.Π.Ε. που έχουν κάνει αυτοαπογραφή και έχουν υποβάλλει τα δικαιολογητικά τους στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Β.Ε.Α, έχουν πλέον ως Μητρώο τους το Γ.Ε.ΜΗ. Έτσι έχουν το δικαίωμα να δημοσιεύουν τους ισολογισμούς τους στην ιστοσελίδα τους, παρ΄όλα αυτά, η δημοσίευση στο ΦΕΚ, εξακολουθεί να είναι υποχρεωτική.

Οι εταιρίες, πρέπει απαραιτήτως να έχουν δηλώσει την ιστοσελίδα τους (web site) στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά την απογραφή του, αλλιώς πρέπει να ζητήσουν την καταχώριση με αίτηση προς το Γ.Ε.ΜΗ. (με παράβολο 10€).

Μπορείτε να κατεβάσετε την σχετική Αίτηση καταχώρισης ιστοσελίδας στο Γ.Ε.ΜΗ. για ΕΠΕ και ΑΕ

Οι εταιρίες πρέπει να γνωρίζουν πως κάθε φορά που δημοσιεύουν έναν ισολογισμό στην ιστοσελίδα τους, οφείλουν να το γνωστοποιούν στο Γ.Ε.ΜΗ.

Διευκρινίζεται ότι πρέπει να υπάρχει ξεχωριστή ιστοσελίδα της εταιρίας και όχι του εκπροσώπου, μετόχου κλπ της εταιρίας.

Μπορείτε να κάνετε την κατοχύρωση του domain σας και με ένα πακέτο φιλοξενίας ιστοσελίδων, να ανεβάσετε τον Ισολογισμό σας στο internet! Mπορούμε να σας βοηθήσουμε παρέχοντάς σας μια έτοιμη ιστοσελίδα στην οποία θα μπούν τα στοιχεία της εταιρίας σας και ένας σύνδεσμος προς το αρχείο που περιέχει τον ισολογισμό σας.

Κάντε λοιπόν σήμερα τη δημοσίευση του ισολογισμού σας στο internet με λιγότερο από 65€ το έτος στην dnHost.

Author

Συνιδρυτής της DNHOST, με πάθος για το διαδίκτυο, τη μουσική και τη φύση & συμβάλλει στη δημιουργία και βελτίωση των υπηρεσιών μας!

Write A Comment