10 Νέα TLDs: .auto .car .security .theatre .wine κ.α.

Τα 10 πρώτα νέα TLDs για το 2016 είναι εδώ και μιλάνε απευθείας σε όσους σχετίζονται με το αυτοκίνητο (.auto, .car, .cars) , το κρασί (.vin, .win), την ασφάλεια (.security, .protection), τις σχέσεις (.family, .world) και την τέχνη (.theatre).

SSL Certificate, μάθε τι είναι!

Σήμερα, με δεδομένη την αλματώδη αύξηση του e-commerce και του κοινού με πρόσβαση στο διαδίκτυο, είναι άκρως σημαντικό για κάθε επιχείρηση, να διασφαλίζει τα προσωπικά δεδομένα και τις συναλλαγές όσων επισκέπτονται την ιστοσελίδα της. Ας δούμε ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για ασφάλεια σε έναν ιστότοπο, το SSL.

Πολλές παρατυπίες από Kαταχωρητές Domain Names

Η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ (Ένωση Καταναλωτών για την Ποιότητα της Ζωής), δημοσιοποίησε τα (πολύ ενδιαφέροντα) αποτελέσματα της έρευνας που διεξήγαγε για τους Ελληνικούς καταχωρητές domain names και εντόπισε πλήθος παραβιάσεων και τακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού.